Διοικητικό Συμβούλιο 2016

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΑΥΓΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΒΑΓΙΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΡΕΤΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣΟ Σ.Ε.Ε.Μ.Ε ( Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Εξοπλισμού Μαζικής Εστίασης ) ιδρύθηκε με έδρα την Αθήνα το Μάιο του 2007. Εκπροσωπεί τη συντριπτική πλειοψηφία των κατασκευαστών, εισαγωγέων-αντιπροσώπων και εμπόρων επαγγελματικού εξοπλισμού εστίασης με κύριο πελατολόγιο τις ξενοδοχειακές μονάδες, τα εστιατόρια, τις επιχειρήσεις catering, τα ζαχαροπλαστεία και εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, πλοία, νοσοκομεία, καφετέριες, snack bars, super markets, κρεοπωλεία, αρτοποιεία κ.λ.π...