• Η συνεργασία όλων των φορέων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της ευρύτερης τουριστικής βιομηχανίας και της επεξεργασίας και διάθεσης των τροφίμων.
  • Η διασφάλιση ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου , θα προσφέρουν στον χρήστη των προϊόντων ένα αξιόλογο επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών και προδιαγραφών ασφάλειας των συσκευών.
  • Η αναβάθμιση της ελληνικής Νομοθεσίας και η εναρμόνισή της με τα διεθνή πρότυπα.
  • Η οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων πάνω στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, σε συνεργασία με λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς ( Συνδέσμους chef, εστιάτορες, ξενοδόχους, τεχνολόγους τροφίμων κ.λ.π... ), προκειμένου να συμβάλει στην αναβάθμιση της ελληνικής γαστρονομίας και ζαχαροπλαστικής και στην εξέλιξη του τουριστικού μας προϊόντος σε συγκριτικό πλεονέκτημα.

footer logo

Ρούσβελτ 8, Περιστέρι
Τ.Κ. 12134, Ελλάδα
Τηλ / Φαξ : +30.210 5715881
email: info@seeme.com.gr

electrocycle logo 0

sete logo gr

facebook