Νομοθεσίες

Κανονισμός της Ε.Ε. για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006

Οδηγία της Ε.Ε. σχετικά με τις συσκευές με καύση αέριων καυσίμων και την κατάργηση της οδηγίας 2009/142/ΕΚ

Οδηγία της Ε.Ε. σχετικά με την ενεργειακή επισήμανση των επαγγελματικών ψυχόμενων ερμαρίων αποθήκευσης

O Ν. 4496/2017,  αποτελεί τροποποίηση του Ν. 2939/2001 που αφορά στην Ανακύκλωση Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων

Λήψη άρθρου: pdf icons 4496/2017

 

 

ΦΕΚ 928 Β' 20-03-17 που αφορά σε ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΑΕ ΕΠΕ ΙΚΕ ΟΕ ΕΕ.

 

pdf icons   ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Διευκρινίσεις επί της αριθ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Δ 1181343 ΕΞ/09.12.2016 εγκυκλίου – παράδοση (πώληση) εμπορευμάτων με όρους ex factory (εκ του εργοστασίου)

 

pdf icons  ΕγκYπΟικ 1032572/1.3.2017

 

footer logo

Ρούσβελτ 8, Περιστέρι
Τ.Κ. 12134, Ελλάδα
Τηλ / Φαξ : +30.210 5715881
email: info@seeme.com.gr

electrocycle logo 0

sete logo gr

facebook