Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Εξοπλισμού Μαζικής Εστίασης

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Σ.Ε.Ε.Μ.Ε

● Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των Μελών για ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο.
● Συνεχής επαφή με τα Μέλη και ισχυροποίηση των δεσμών συνεργασίας, εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας στον  κλάδο.
● Δημιουργία προγραμμάτων  εξωστρέφειας σε Ελλάδα και εξωτερικό, που δίνουν τη δυνατότητα στα Μέλη να δημιουργούν και να ανακαλύπτουν ευκαιρίες.
● Παροχή εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ημερίδων σε νέους και παλιούς επιχειρηματίες.
● Σύμπραξη δυνάμεων και συνεργασιών μέσω επαφών με κυβερνητικά στελέχη και άλλους φορείς της Εστίασης.
● Ισχυροποίηση της εικόνας και της δύναμης του Συνδέσμου.

Το όραμα μας

Είναι η πρόοδος και εξέλιξη του κλάδου του εξοπλισμού της μαζικής εστίασης και η συμβολή με τις ενέργειες του στην συνολική υποστήριξη της τουριστικής βιομηχανίας στην Ελλάδα.

Η αποστολή μας

Είναι η ισχυροποίηση του συνδέσμου, η εσωτερική ενότητα και υποστήριξη των μελών του και περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης και εξωστρέφειας στον κλάδο.

Εμπιστευτείτε τα μέλη μας για τις αγορές σας​