Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Εξοπλισμού Μαζικής Εστίασης

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Σ.Ε.Ε.Μ.Ε

● Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των Μελών για ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο.
● Συνεχής επαφή με τα Μέλη και ισχυροποίηση των δεσμών συνεργασίας, εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας στον  κλάδο.
● Δημιουργία προγραμμάτων  εξωστρέφειας σε Ελλάδα και εξωτερικό, που δίνουν τη δυνατότητα στα Μέλη να δημιουργούν και να ανακαλύπτουν ευκαιρίες.
● Παροχή εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ημερίδων σε νέους και παλιούς επιχειρηματίες.
● Σύμπραξη δυνάμεων και συνεργασιών μέσω επαφών με κυβερνητικά στελέχη και άλλους φορείς της Εστίασης.
● Ισχυροποίηση της εικόνας και της δύναμης του Συνδέσμου.

Το όραμα μας

Είναι η πρόοδος και εξέλιξη του κλάδου του εξοπλισμού της μαζικής εστίασης και η συμβολή με τις ενέργειες του στην συνολική υποστήριξη της τουριστικής βιομηχανίας στην Ελλάδα.

Η αποστολή μας

Είναι η ισχυροποίηση του συνδέσμου, η εσωτερική ενότητα και υποστήριξη των μελών του και περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης και εξωστρέφειας στον κλάδο.

Όλα τα νέα που αφορούν τον κλαδο μας!

Εμπιστευτείτε τα μέλη μας για τις αγορές σας​