Δελτία Τύπου / Ανακοινώσεις
ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ

Είναι μεγάλη μας χαρά η πρόσφατη έκδοση του “Βιβλίου Συντήρησης & Επισκευής Μηχανημάτων” από τον Σύνδεσμο Εξοπλισμού Μαζικής Εστίασης (ΣΕΕΜΕ). Αυτή η νέα έκδοση αποτελεί μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία προς όφελος του κλάδου μας.  Με την έκδοση αυτή, ο Σύνδεσμος Εξοπλισμού Μαζικής Εστίασης (ΣΕΕΜΕ) προσπαθεί να επιτύχει δύο βασικούς στόχους που είναι κρίσιμης σημασίας για τον κλάδο μας. Πρώτον, προσφέρουμε στα μέλη μας ένα πολύτιμο εργαλείο στον τομέα της συντήρησης και της αποτελεσματικής λειτουργίας των μηχανημάτων τους. Το “Βιβλίο Συντήρησης & Επισκευής Μηχανημάτων” προσφέρει λεπτομερείς οδηγίες και συμβουλές για τη διατήρηση και την ασφαλή χρήση των εξοπλισμών, ενώ παρέχει και αναλυτικό αρχείο συντήρησης για κάθε μηχάνημα.

Δεύτερον, με αυτήν την πρωτοβουλία, ο ΣΕΕΜΕ εκφράζει την αφοσίωσή του στην ανάπτυξη του κλάδου της μαζικής εστίασης. Διευκολύνουμε τον δρόμο για βελτίωση της ασφάλειας στις επισιτιστικές μονάδες, της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας στον κλάδο.  

Η συντήρηση των μηχανημάτων είναι μια σημαντική διαδικασία που βοηθά στη διατήρηση της καλής λειτουργίας των μηχανημάτων και στην πρόληψη βλαβών. Η τακτική συντήρηση μπορεί να βοηθήσει στην εξοικονόμηση χρημάτων, στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη βελτίωση της ασφάλειας.

 Επιπλέον, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι αυτή η έκδοση αποτελεί μόνον την αρχή. Ο ΣΕΕΜΕ δεσμεύεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να προσφέρει νέες πρωτοβουλίες που θα υποστηρίζουν τα μέλη μας και θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του κλάδου. Με αισιοδοξία και αφοσίωση στον κλάδο του εξοπλισμού, προετοιμαζόμαστε και για τη νέα χρονιά, ώστε να προσφέρουμε περισσότερες πρωτοβουλίες και υποστήριξη προς τα μέλη μας, προωθώντας την αρτιότητα και την ανάπτυξη του κλάδου μας.

Διάδωσε το