Εκδηλώσεις
“Ανάπτυξη πωλήσεων μέσω στοχευμένης συμμετοχής σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις” από την Enterprise Greece Exports Academy

“Ανάπτυξη πωλήσεων μέσω στοχευμένης συμμετοχής σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις” από την Enterprise Greece Exports Academy

Η εκπαίδευση των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων και η περαιτέρω επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην παγκόσμια αγορά, αποτελεί προτεραιότητα για την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece).

  •  υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων  

 

  • αναβάθμιση και ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των απασχολούμενων σε αυτές σε συγκεκριμένες θεματικές

 

  • εισαγωγή νέων και καινοτόμων τεχνολογιών στις επιχειρησιακές λειτουργίες των εξαγωγικών εταιρειών

 

  • μεταφορά τεχνογνωσίας για ανάπτυξη πωλήσεων μέσω ενημέρωσης και δικτύωσης σε ξένες αγορές

 

 
 
Διάδωσε το