Κλαδικά Άρθρα
Νέος αναπτυξιακός νόμος “Μεταποίηση-Εφοδιαστική αλυσίδα”

Νέος αναπτυξιακός νόμος “Μεταποίηση-Εφοδιαστική αλυσίδα”

   Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η πρώτη προκήρυξη του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 για το Καθεστώς Ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα», που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης.

   Το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε:
α. 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις
β. 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις
γ. 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις
δ. 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις
ε. 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

   Επιδότηση : Έως 75% . Ενισχύονται οι περισσότερες δραστηριότητες του τομέα της Μεταποίησης

   Περίοδος Υποβολής: από 27/07/2022 ως και  31/10/2022

   Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται μέσω του Ο.Π.Σ.Α.Ν (https://opsan.mindev.gov.gr) από την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022. Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να περιηγηθείτε στη νέα ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ (https://ependyseis.mindev.gov.gr).

   Αναλυτικά το ΦΕΚ “Μεταποίηση-εφοδιαστική αλυσίδα” εδώ

Διάδωσε το