Εκδηλώσεις
“Τεχνικές διαπολιτισμικής επικοινωνίας για ανάπτυξη εξαγωγών” από την Enterprise Greece Exports Academy

“Τεχνικές διαπολιτισμικής επικοινωνίας για ανάπτυξη εξαγωγών” από την Enterprise Greece Exports Academy

Η εκπαίδευση των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων και η περαιτέρω επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην παγκόσμια αγορά, αποτελεί προτεραιότητα για την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece).

Σεμινάριο ΙΙ

Τεχνικές διαπολιτισμικής επικοινωνίας για ανάπτυξη εξαγωγών

 
 

     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΓΓΡΑΦΗ

 
 
 
 

     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΓΓΡΑΦΗ

 
 
 
 

     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΓΓΡΑΦΗ

 
Η Enterprise Greece Exports Academy στοχεύει μέσω της θεωρητικής εκπαίδευσης, όσο και με  εξατομικευμένη συμβουλευτική σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού, ηλεκτρονικού εμπορίου και ψηφιακών πωλήσεων. Επιπλέον, σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και τις τρέχουσες τάσεις, συμπεριλαμβάνονται και ειδικές θεματικές ενότητες σε επιλεγμένα αντικείμενα.
 
Η Enterprise Greece αλλά και τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων των κατά τόπους Πρεσβειών της Ελλάδας στο εξωτερικό, ως μέλη της ενιαίας δομής του ΥΠΕΞ, προσφέρουν στήριξη και βοήθεια σε πολλά επίπεδα τόσο στις ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να τοποθετήσουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό όσο και σε ξένους αγοραστές.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείτε:
 
 
Διάδωσε το