ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Εξοπλισμού Μαζικής Εστίασης

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Εξοπλισμού Μαζικής Εστίασης (Σ.Ε.Ε.Μ.Ε), ιδρύθηκε τον Μάιο του 2007 και εκπροσωπεί τη πλειοψηφία των κατασκευαστών, εισαγωγέων-αντιπροσώπων και εμπόρων σε όλον τον κλάδο του επαγγελματικού εξοπλισμού μαζικής εστίασης. Είναι μέλος στον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ο οποίος εκπροσωπεί τις πανελλήνιες κλαδικές ενώσεις τουριστικών επιχειρήσεων καθώς και μεμονωμένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ευρύτερα στην τουριστική οικονομία και καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των τουριστικών δραστηριοτήτων.

Έχει ως κύριο άξονα δράσης, την ποιοτική αναβάθμιση & ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου και την εναρμόνισή της με τα διεθνή πρότυπα καθώς και τη συνεργασία όλων των φορέων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της ευρύτερης τουριστικής βιομηχανίας .
Διασφαλίζει ότι τα μέλη του θα προσφέρουν στον καταναλωτή ένα αξιόλογο επίπεδο επαγγελματικών υπηρεσιών και προϊόντων σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα μέλη του συνδέσμου έχουν αίσθηση οικολογικής και περιβαλλοντικής ευθύνης μέσω της συνεργασίας τους με τις εταιρίες Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε, Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης και του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων .
Υποστηρίζει και προωθεί τα μέλη του σε εθνικές κλαδικές εκθέσεις παρέχοντας ειδικές εκπτώσεις προβολής και συμμετοχής μέσω της συνεργασίας του με την εταιρία FORUM A.E.

Η FORUM AE δραστηριοποιείται με επιτυχία στο χώρο των επαγγελματικών, εμπορικών εκθέσεων και εκδόσεων στους επαγγελματίες της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής, της καφεστίασης και του ξενοδοχειακού κλάδου. Σήμερα, η εταιρεία διοργανώνει τις ακόλουθες εκθέσεις: HORECA, FOOD EXPO, OENOTELIA, ARTOZA, ATHENS COFFEE FESTIVAL και XENIA.

Παράλληλα ένα σημαντικό προνόμιο των μελών , είναι η συνεργασία του συνδέσμου με τον Οργανισμό Enterprise, ο οποίος είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση των εξαγωγών.

Έτσι τα μέλη μπορούν να λάβουν μέρος σε διεθνείς εκθέσεις μέσω ειδικής έκπτωσης συμμετοχής .

Ο σύνδεσμος έχει καθιερώσει ένα θεσμό αναγνώρισης και επιβράβευσης για τα μέλη του που τιμά τις αξίες του κλάδου, παρέχοντας τιμητικές πλακέτες για την συνεισφορά, το όραμα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια.

Εν κατακλείδι ενημερώνει τα μέλη του για όλες τις τάσεις της αγοράς καθώς και για τα τρέχοντα επιδοτούμενα προγράμματα που μπορούν να λάβουν μέρος, διοργανώνοντας ενημερωτικές ημερίδες και δελτία τύπου newsletter ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Το όραμα μας

Είναι η πρόοδος και εξέλιξη του κλάδου του εξοπλισμού της μαζικής εστίασης και η συμβολή με τις ενέργειες του στην συνολική υποστήριξη της τουριστικής βιομηχανίας στην Ελλάδα.

Η αποστολή μας

Είναι η ισχυροποίηση του συνδέσμου, η εσωτερική ενότητα και υποστήριξη των μελών του και περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης και εξωστρέφειας στον κλάδο.

Ακολουθήστε μας!