ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σ.Ε.Ε.Μ.Ε
( Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων
Εξοπλισμού Μαζικής Εστίασης)
  • 210 57 15 881

  • info@seeme.com.gr
  • Λένορμαν 75, Αθήνα, 10441