ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΛΟΥΣ

 • Λήψη ενημερωτικών newsletters σχετικά με όλα τα νέα της εστίασης καθώς και νέες νομοθεσίες που αφορούν τον κλάδο .
 • Προστασία των συμφερόντων των μελών του (σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, Υπουργεία, Οργανισμούς (Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι ΚΑΔ ( κωδικοί δραστηριότητας ) του κλάδου μας εντάχτηκαν στην  ενίσχυση μέτρων  στην αρχή της πανδημίας μετά από κινήσεις του συνδέσμου.
 • Δυνατότητα χρήσης των σημάτων του συνδέσμου στα καταστήματα, στα έντυπα στα παραστατικά τους ακόμα και στις ιστοσελίδες τους.
 • Δικτύωση και προώθηση συνεργασιών μεταξύ εταιρειών μέλη του Συνδέσμου
 • Συμμετοχή σε ημερίδες -σεμινάρια πάνω σε θέματα που απασχολούν τον κλάδο (λογιστικά – Marketing)
 • Αξιοπιστία και κύρος, δεδομένου ότι έχουν από κοινού ευθύνη για τη συλλογική εικόνα του κλάδου.
 • Ειδική έκπτωση συμμέτοχης για την συμμέτοχη τους στις εκθέσεις XENIA-HORECA
 • Διασφάλιση ειδικής τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε σε σχέση με κάποια εταιρεία μη μέλος του Συνδέσμου.
  (Βάση νόμου όλες οι εταιρίες πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στην Ανακύκλωση Συσκευών και στην Ανακύκλωση Συσκευασιών
 • Ειδική έκπτωση συμμέτοχης σε εκθέσεις του εξωτερικού μέσω του Οργανισμού Enterprise Greece
 • Χρήση των γραφείων του συνδέσμου δωρεάν (ΛΕΝΟΡΜΑΝ 75 ΑΘΗΝΑ χωρητικότητας 80 ατόμων τα οποία είναι πλήρως εξοπλισμένα σε περίπτωση που κάποιο μέλος θέλει να κάνει κάποια παρουσίαση σε κάποιον πελάτη του.
 • Δωρεάν συμμετοχή και διαμονή σε εκδηλώσεις του συνδέσμου οι οποίες γίνονται εκτός αττικής.
  ( Από το 2017 έως και σήμερα οι Γενικές Συνελεύσεις έχουν γίνει σε ΒΟΛΟΤΡΙΚΑΛΑΙΩΑΝΝΙΝΑΛΑΡΙΣΑΚΑΡΔΙΤΣΑ)
 • Σε όλα τα Μέλη του συνδέσμου παρέχεται η δυνατότητα να μετέχουν ενεργά στο προσδιορισμό των ενεργειών του Συνδέσμου με τη συμμετοχή στα θεσμοθετημένα όργανά του (Διοικητικό Συμβούλιου, Γενική Συνέλευση)

Για την εγγραφή σας βασική προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να έχει 3ετή τουλάχιστον δραστηριότητα στην κατασκευή ή εμπορία εξοπλισμού μαζικής εστίασης με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 300.000 ευρώ.

Η ετήσια συνδρομή ανέρχεται στα 140 ευρώ ανά έτος και το ποσό εγγραφής είναι στα 20 ευρώ.

Γίνετε και εσείς μέλη του συνδέσμου ώστε να απολαμβάνετε όλα τα παραπάνω προνόμια και να δώσετε στην εταιρεία σας το κύρος και την αξιοπιστία που της ταιριάζει μέσω του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Εξοπλισμού Μαζικής Εστίασης .

Ελάτε να ενδυναμώσουμε τον κλάδο μας γιατί μόνο μαζί μπορούμε.