ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ι.Η. & ΣΙΑ ΟΕ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ι.Η. & ΣΙΑ ΟΕ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ι.Η. & ΣΙΑ ΟΕ

Σχεδιαση και εξοπλίσμός μονάδων μαζικής εστίασης (Ξενοδοχεία, Εστιατόρια, Bar)

Contact

Phone: 210 5230067

Email: info@apostolou-co.gr

Website: https://apostolou-co.gr

Διάδωσε το